ЗАЩО да използваме Probiotic12 (пробиотик)?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.36 (7 Votes)

Подуване на корема, повръщане, запек, диария, стомашно-чревен дискомфорт, покачване на килограми...

Pro 12 Капсули на LR - ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА!

Препоръчва се за:

 • За поддържане ЗДРАВЕТО НА ЧРЕВНАТА ФЛОРА и при хронични възпаления на червата
 • Укрепва ИМУННАТА СИСТЕМА 
 • Понижаване на нивото на ХОЛЕСТЕРОЛА 
 • Сенна хрема, АСТМА, инфекции на дихателните пътища, хронична умора
 • Псориазис, Вагинит
 • Инфекции на ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА и гинекологични проблеми
 • Намаляване на риска от РАК на ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
 • Възстановяване на клетките, подложени на радиация и токсични ефекти; хронично болни с назначена ХИМИО - или ЛЪЧЕТЕРАПИЯ.
 • При НАДНОРМЕНО ТЕГЛО - понижават абсорбцията на мазнини и така редуцират нивата на мазнини в кръвта.
 • За всички ЖЕНИ над 45г., когато наближава МЕНОПАУЗАТА.  

При ЧРЕВНИТЕ ИНФЕКЦИИ най-характерни са ДИАРИЕН СИНДРОМ и ПОВРЪЩАНЕ. Често тези инфекции са съпроводени с висока температура, а организмът се ДЕХИДРАТИРА. Тъй като губят течности и електролити, хората чувстват ОТПАДНАЛОСТ. 

Затова е необходимо да се приемат на достатъчно количество течности и спазването на диетичен режим. В комплексното лечение важна роля играе и приемът на пробиотици.  

Чрез пробиотика постигаме ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА ЧРЕВНА ФЛОРА, преодоляване на настъпилия сериозен ДИСБАЛАНС между ПОЛЕЗНИТЕ бактерии и ПАТОГЕННИТЕ бактерии.  

При използването на АНТИБИОТИЦИ се нарушава НОРМАЛНАТА ЧРЕВНА ФЛОРА.

Затова е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО успоредно с антибиотичното лечение да се включва и ПРОБИОТИК,

като приемът му е добре да продължи (съответно на указанията на лекаря) достатъчно дълго време и след спирането на антибиотика (поне 3 месеца без прекъсване). 

Подпомагането на имунитета с пробиотици е от голямо значение и при по-тежки пациенти, като например хронично болни с назначена ХИМИО - или ЛЪЧЕТЕРАПИЯ. 

В човеш­кия орга­ни­зъм оби­та­ват огро­мен брой мик­ро­ор­га­низ­ми, необ­хо­ди­ми за него­во­то оце­ля­ва­не. 

Фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на чрев­на­та сис­те­ма про­ти­ча глад­ко, ако коли­чес­т­во­то на полез­ни­те бак­те­рии над­ви­ша­ва това на пато­ген­ни­те.

Тютюнопушене, алкохол, ежед­нев­ния стрес, недоспиване, нез­д­ра­вос­лов­на­та хра­на и чес­та­та упот­ре­ба на меди­ка­мен­ти и анти­би­о­ти­ци нарушават рав­но­ве­си­е­то в пол­за на пато­ген­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми.

В резул­тат на това нали­це е чрев­на неус­той­чи­вост, бла­гоп­ри­ят­с­т­ваща раз­ви­ти­е­то на мно­жес­т­во забо­ля­ва­ния.

Тъй като чер­ва­та са НАЙ-ВАЖНИЯТ ОРГАН В ИМУННАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА, тях­но­то пра­вил­но фун­к­ци­о­ни­ра­не е от огром­но зна­че­ние.

С времето ЕФЕКТИВНОСТТА на АНТИБИОТИЦИТЕ НАМАЛЯВА, затова ПРОБИОТИЦИТЕ ни ДАВАТ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА,

без „да убиват” бактериите, както правят антибиотиците, а ДА ВЪЗОБНОВЯТ по безвреден начин равновесието в човешкия организъм.

В изяв­ле­ние на Све­тов­на­та здрав­на орга­ни­за­ция (СЗО) от 1994 г. ПРОБИОТИЦИТЕ се счи­тат за СЛЕДВАЩИЯ ПО ЗНАЧИМОСТ ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ,

кога­то общи­те анти­би­о­ти­ци се оказ­ват неак­тив­ни пора­ди нама­ля­ва­не чув­с­т­ви­тел­ност­та на орга­низ­ма към тях.

Про­би­о­ти­ци­те имат поло­жи­те­лен ефект и при РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО. Упот­ре­ба­та им пови­ша­ва про­из­вод­с­т­во­то на иму­ног­ло­бу­ли­ни като IgA, нама­ля­ва при­оз­вод­с­т­во­то на въз­па­ли­тел­ни фак­то­ри и УКРЕПВА ЧРЕВНАТА БАРИЕРА.

 1. Препоръчителна употреба: 1 капсула дневно
 2. Опаковка: 30 капсули
 3. Производител:LR

ПАТЕНТОВАН производствен метод:  По пътя си към червата ПРОБИОТИЧНИТЕ БАКТЕРИИ трябва да преминат през стомаха. Намиращите се там солни киселини могат да унищожат бактериите. 

Направените ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОКАЗВАТ, че патентованото МИКРОКАПСОЛИРАНЕ на Pro 12 lifetakt на LR ЗАЩИТАВА БАКТЕРИИТЕ, 

докато те преминават през критичната зона на стомаха без солната киселина на стомаха да го разрушава, за да достигнат невредими до червата. 

Повечето Пробиотици, предлагани на нашия пазар са с 5-6 щама, максимум 9, което ще рече, 

че съдържат милиони полезни бактерии, а не милиарди

Добрият пробиотик трябва да има преди всичко високо микробно число. (В една капсула, трябва да има минимум 1 милиард полезни бактерии.)

PRO 12 на LR lifetakt - Каталог 

 • Съдържа 12 бактериални щама, концентрирани в микрокапсули;
 • С помощта пребиотици

Комбинира се перфектно и надгражда успешните резултати на гела за пиене Алое Вера.

Основни съставки:

 • Фрукто-олигозахариди FOS (40%), царевично нишесте, бактериални култури;
 • Bifidobacterium: Longum, Breve, Bifidum, Infantis, Lactis;
 • Lactobacillus: Plantarum, Casei, Paracasei, Rhamnosus;
 • Streptococcus thermophilus малтодекстрин.

Попитайте КАКВОТО ВИ ИНТЕРЕСУВА, както и как можете да получите директен достъп до завода, за да пазарувате с отстъпка, като в същото време получавате много бонуси и крепко здраве...

Обадете се на тел. 0898618150 за допълнителна информация и да направите поръчка! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.36 (7 Votes)

ALOE VERA гел за пиене с екстракт от КОПРИВА

Алое Вера с ПРАСКОВА с чудесен вкус!

Pro Balance (пробаланс) за алкално- киселинното равновесие!