Eдинодействието е солидарност, съгласуваност, сплотеност.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Навик 6 - Единодействайте, Защото единодействието е солидарност, съгласуваност, единодушие, сплотеност.

Единодействието обединява четирите уникални човешки дарби - въображение, съвест, свободна воля и себеосъзнаване.

Единодействието показва, че цялото е повече от сбора на отделните части, а връзката на частите една с друга е най-катализиращата, най-обединяващата, най-вълнуващата и даваща сила част.

Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Навик 5 -  „Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани". Това е най-важ­ния принцип за човешките взаимоо­тношения - ключът към ефективното общуване между хората.

Комуникацията е най-важното умение в живота. Ние прекарваме по-голямата част от съзнателния си живот, общувайки.

Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Всеки индивид е продукт не само на съществуващите отношения, но също така и историята на тези отношения!“ Антонио Грамши

Шест парадигми на човешките взаимоотношения

Мислене според принципа „Печеля - Печелиш“, дава сигурност, мъдрост и сила, откривайки нови възможности за промяна! 

Печеля - Печелиш не е техника, а цяла философия и е една от шестте парадигми на човешките взаимоотно­шения.

Знаете ли колко е важна Емоционалната Банкова Сметка?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Знаете ли защо понякога сме разочаровани? Защото вярваме, че другите са готови да направят за нас това, което ние бихме направили за тях!“ Елиф Шафак

Проблемът обаче е в това, че: "Хората разбират само чувствата, сходни с техните собствени чувства; другите, колкото и прекрасно да са изразени, не им въздействат; очите гледат, но сърцето не чувства, а съвсем скоро се отвръщат и очите...“ Иполит Тен

Поставете най-важните неща на първо място

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Значителните неща никога не трябва да бъдат оставяни на произвола на незначителните." Гьоте

1. Кое е нещото, което бихте могли да правите (но не го правите сега) и което, ако го правите редов­но, би предизвикало огромна, положителна промя­на във вашия личен живот?

2. Кое е нещото, което би променило по същия на­чин вашата работа или професионалната ви кари­ера?

Навик 3 - Поставете най-важните неща на първо място, е практическата реализация на първите два навика.