Притча за хората, които оставят следа в живота ни

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Известен лектор започнал семинара си в зала с 200 човека и 100-доларова банкнота в ръка.
- Кой иска тази банкнота?
Всички вдигнали ръце.
- Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди това … Скъсал банкнотата на няколко парчета.

- Кой я иска сега?
Пак всички ръце се вдигнали.

Притча за човешкият живот – Джон Максуел

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Притча за начина по който живеем живота си.

На първия ден, Бог сътвори Кучето и му каза: “Стой на прага на къщата и лай по цял ден по всеки, който мине! Давам ти продължителност на живота 20 години”.

А Кучето Му отговори: “Това е прекалено много време за едното лаене! Дай ми само 10 години – връщам ти останалите десет!”.

Да построиш дома си

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Възрастен дърводелец решил да се пенсионира. Той казал на своя работодател, че смята да напусне работа, за да има повече време за семейството си. Разбира се, чекът в края на седмицата щял да му липсва, но все пак искал да има и свободно време.

На работодателя не му се искало да се раздели с добрия си работник и го помолил да построи

Бог ли е създал всичко?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Университетски професор задал следния въпрос на студентите си:

- Всичко ли, което съществува е създадено от Бога?

Един студент се изправил и смело отговорил:
- Да, създадено е от Бога.
- Значи Бог е създал всичко?
- Да, сър – потвърдил отново студентът.

Професорът продължил:
- Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува. Значи – съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, то Бог е зло.

Как чувствата си играели на криеница - притчата за лудостта и любовта

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Разказват, че веднъж в едно ъгълче на земята се събрали заедно всички човешки чувства и качества. Когато СКУКАТА се прозяла за трети път, ЛУДОСТТА предложила:
   — Хайде да играем на криеница, а!?

   ИНТРИГАТА повдигнала вежди: