Най-сигурните стъпки към богатството – част 3

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ние имаме контрол над едно единствено нещо и това са нашите собствени мисли. Това е най-важната е най-вдъхновяваща от всички известни истини.

Всяко дълбоко и силно желание подтиква към изява и реализация.

Самовнушението е силен фактор за формиране на личността. То е основният принцип, посредством който се гради характера.

Единадесета стъпка към богатството – ПОДСЪЗНАНИЕТО. Подсъзнанието е спящ великан готов да подкрепи всеки наш план или цел. Работи денонощно и под непознат за нас начин  черпи енергия от Висшия разум и от там се ражда способността му да преобразува човешките желания в тяхно материално съответствие, като винаги открива най- подходящото средство за постигане на целта. Подсъзнанието е свързващото звено между ограниченият човешки ум и Висшия разум. В него е скрит механизмът на модифицирането и превръщането на мисловните импулси в техният духовен еквивалент.

Подсъзнанието може да бъде напътствано съзнателно чрез силата на навика. То функционира от само себе си независимо дали полагаме усилия да му въздействаме съзнателно или не. През цялото време сме под обсега на мощен информационен поток, който влияе на вашето подсъзнание. Част от импулсите са позитивни,  други негативни.

Трябва да се опитаме да блокираме проникването на негативни импулси. Всичко създадено от човека възниква под формата на мисловен импулс. Идеите за материален и духовен просперитет минавайки  през въображението, трябва да се подкрепят с вяра и след това биват подадени на подсъзнанието.

Емоционално обагрените мисли въздействат активно върху подсъзнанието. Положителните и отрицателните емоции не могат едновременно да ангажират съзнанието, а преобладава само единият вид, затова трябва да си създадем навика положителните емоции да бъдат доминиращи. Величието на човека се измерва с величието на неговата мисъл.

Дванадесета стъпка – МОЗЪКЪТ. Ние притежаваме изумителен умствен капацитет и неподозирани способности. Всеки човешки мозък може да приеме изпратени от други мозъци мисловни импулси. Подсъзнанието е предавателят на мозъка, чрез който се излъчват мисловни трептения. Творческото въображение е приемникът, който улавя мисловната енергия. Сексуалният нагон заема първо място от човешките емоции по интензивност и мощност. Мозъкът стимулиран от сексуалното желание работи значително по-бързо и в резултат на преобразуването на сексуалната енергия, мисловната дейност се усилва, а творческото въображение става особено възприемчиво.    

Човекът не знае почти нищо за неуловимата сила на мисълта – най-великото от всички непонятни неща. Умовете се настройват един към друг. Свързвайки умовете си в един можем да открием разрешение на множество проблеми. Необходимо е всеки ясно да формулира проблема и в хода на неговото обсъждане всеки да изложи мислите, които му хрумват. Този умствен метод на стимулиране поставя всеки участник във връзка с неизвестни източници на познание, които надхвърлят неговият собствен опит и ни предоставя великолепни идеи.

Тринадесета стъпка – ШЕСТО ЧУВСТВО. Посредством него Висшият разум общува с човека, независимо дали той го осъзнава или не. Шестото чувство е онази част от съзнанието, което наричаме творческо въображение, „приемникът“ посредством който в съзнанието проблясват идеи, планове, мисли.

Шестото чувство може да ни предупреди за надвиснали опасности или да ни бъдат подсказвани възможности, които не бива да пропускаме. То е нашият ангел пазител, който ще ни отвори вратите към храма на мъдростта.

Извънредните ситуации не само пробуждат емоциите и ускоряват ударите на сърцето, но и задействат нашето шесто чувство.

„Животът е игра на шахмат, в която противник ви е времето. Ако се колебаете да направите ход или не действате бързо, фигурите ви ще бъдат пометени от дъската. Срещу вас играе противник, който не търпи колебания. …Написах тази книга, за това как да си набавим пари, защото повечето хора са сковани от страха от бедността.“ - „Мисли и забогатявай“, Наполеон Хил

Най-сигурните стъпки към богатството – част 1

Най-сигурните стъпки към богатството – част 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)