Символите в нашите сънища

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Сънят идва да ни каже нещо, да ни подскаже някакво решение, идея, прозрение. Сънищата са скрита врата в най-съкровените и тайни кътчета на душата ни. Изборът на символи в съня е пречупен през индивидуалността на сънуващия.

Всеки човек е в състояние да одухотвори у себе си различен запас от символи, в зависимост от житейския си опит. Символите се определят от личното отношение към проблема, назряващ у индивида под формата на определени емоции и чувства.

 

Хората, които изпитват ужас от промяната, независимо от нейната необходимост, превръщат това първично усещане в чувство на страх и неприязън. Емоцията е свързана с протеста на човека, с нежеланието му да се променя и с енергията, която провокира тази промяна. Символите в съня отразяват тези две разнопосочни тенденции като конфликт, изразяващ това противоречие.

Символът е единственият посредник, който може да възстанови цялостната психическа картина и да опише чувствата, които са изпитвани по време на сън, както и съзнателната реакция на човека към посоката на първоначалната енергия.

Разтърсваната от емоции душа проявява незабавно отношение към случващото се с човека във външния свят и в света, вътре в него. Вътрешният свят се отпечатва първо в съня, а впоследствие се проектира навън в живота.

Това води до мисълта, че съществуват два и повече пласта в съня. Единият се открива в символите, свързани с емоциите и тревогите на личността като социално същество, породени от конкретни дразнители, слабости, нерешени проблеми, съмнения, амбиции, желания и други пориви. Тези преживявания често определят скелета на съня и начина по който сънуващият реагира на всичко, което му се случва.

Другият пласт в съня е свързан с едно по-глобално осмисляне на живота, което е обвързано с по-далечна перспектива на изживяване, действие и намерение за бъдещето. Това са моментите в съня, които сънуващият не разбира и се учудва от къде са дошли, след като не открива у себе си следи от такава емоция и реалност.

Душата е творец и знае как да употреби материала, който ѝ е под ръка, как да го обвърже в история и да загатне за всичко, което се случва. Сънят ни подсказва, че случилото се в него не е случаен факт, а момент от живота, който ще извади на повърхността една нова и много по-значима страна от личността ни, за която не сме и мечтали в реалния живот. Той може да ни насочва да променим курсът на движение, да предприемем по-свободни действия, които ще ни предоставят нови  възможности.

А изборът на символи се свързва едновременно с настоящите тревоги и с посоката, към която индивидът несъзнателно се е устремил, която е най-подходяща за него и му помага да осъзнае живота си в по-глобален план. Заплетените ситуации и проблеми първо се решават с чувствата и едва тогава се разплитат в действителността като конкретни събития.

Вижте какво означават някой от най-често срещаните символи в сънищата и техните значения:

1. Преследване – нещо в живота ви се нуждае от внимание, нещо, което пренебрегвате, а не трябва. Показва ни, че се страхуваме и се опитваме да избягаме от нещо или  от някоя наша страна, част от самите нас, която отказваме да приемем, но проблема/страха е в нас и ни преследва. Най-добре да се изправим лице в лице с проблема и срещу призраците, които ни преследват. Само така ще можем да спрем  кошмарите, които ни преследват.

2. Хора – характеристики на Аз-а. Това може да е знак, кои от личностните ви характеристики се нуждаят от внимание.
3. Храна – В света на сънищата храната представлява подхранването на ума. Да сънуваме храна може да означава, че умът е „гладен“ и търси нови прозрения и умения.
4. Голота – Когато сънувате себе си или някой друг гол това означава, че изразявате открито и без ограничение определен аспект или емоция, дори и да се чувствате изложени и уязвими.
5. Превозни средства – Символизират това, което се случва в съзнателния ви живот, доколко смятаме, че контрола е във ваши ръце, в зависимост от  обстоятелствата, пред които сме изправени.

6. Падане – Ако в съня си падате, то сте на път да се „събудите“ в живота си и да поемете контрола в свои ръце. Най-често не достигате земята по време на падането, а се будите преди това.

7. Бариери - Когато сънувате, че се опитвате да стигнете до някъде, но нещо все ви пречи, може би в самия вас има някакви бариери, които ви пречат да стигнете, където искате. В зависимост от това какъв тип човек сте и в какво вярвате, посланието ще дойде по различен начин. Може да се появи като образът на починал ваш близък, който ви казва нещо, може чуете някакъв глас или да прочетете нещо написано.

Когато започнете да градите нови убеждения за сънищата, ще си ги спомняте по-често и по-ясно и ще научавате все повече важни за вас неща.

Източник: Изборът на символи в съня - NewAge.bg

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Великите тайни на сънищата

Необходимо ли е да си спомним съня си