Великата тайна на водата

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си.

Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието - всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това.: - пише за водата преди повече от 2500 год. китайският философ Лао Дзъ.

Водата е малка молекула, която има твърде специфични и уникални свойства. Няма друга молекула, в която да намерим толкова много изключения. 

Защо точно водата има толкова високо повърхностно налягане? По какъв начин се издига по стволовете на високите дървета преодолявайки налягане от десетки атмосфери? Защо тя е толкова мощен разтворител? Какви свойства още притежава тя?

Учените установяват, че водата създава в порите и капилярите огромно НАЛЯГАНЕ. При покълването на семето, например то може да достигне до 400 атмосфери. Ето защо кълнът с лекота пробива асфалт.

Водата има ПАМЕТ. Тя запомня всичко, което се случва в околното пространство. Достатъчно е да се докосне до някое вещество, за да разбере свойствата му и да съхрани тази информация в паметта си.

Запаметявайки информацията, водата придобива нови свойства, при което химическият и състав не се променя. Оказва се, че структурата и е много по-важна от химическият състав. Структурата, това е начинът, по който са организирани молекулите.

Молекулите се обединяват в групи, наречени – клъстери. Учените предполагат, че точно те са своеобразни клетки на паметта, в които водата като на магнетофонна лента ЗАПИСВА ВСИЧКО, което вижда, чува и усеща. Устойчивостта на клъстерните структури потвърждава хипотезата за способността на водата да запаметява.

Проведени са редица лабораторни опити за ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ НЕЯ, като: магнитни и електрически полета, различни обекти, човешко присъствие, ЧОВЕШКИ ЕМОЦИИ. Оказва се, че положителните и отрицателни емоции и въздействат най-силно.

Учените молят група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност, грижа. След това сменят колбата и отново ги молят да съсредоточат върху водата емоции на страх, агресия, ненавист. След като изследват образците се оказва, че любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресивната рязко я понижава.

Експериментите показват, че агресията причинява резки промени в паметта на водата. Такава вода може да провокира агресия у иначе спокойни хора. Злото се осъществява по-леко и по-просто. Може би това е свързано с особената чувствителност на чавека. Винаги усещаме лошото по-силно. 

Д-р Емото провежда един интересен експеримент. Слага в три буркана ориз и го залива с вода. В продължение на месец всеки ден казва на единия буркан: „Благодаря“, „Ти си глупак“ - на втория..., а на третия не обръща внимание. След месец оризът, на който благадарял, издавал силен приятен аромат. Оризът от втория буркан почернял, а оризът, на който не обръщал внимание - загнива.

Д-р Масару Емото смята, че този експеримент ни дава много ценен урок, особено по отношение на ДЕЦАТА – трябва да се грижим за тях, да им обръщаме внимание, да разговаряме, защото най-голяма се оказва вредата от равнодушието.

Равнодушието, гневът, раздразненито, действат разрушаващо не само върху другите хора, но имат и обратна връзка. В духовен план, този който излъчва негативни мисли, замърсява собствената си вода, от която от 70 до 90% се състои неговият организъм. Зарежда я негативно.

Друг опит за СИЛАТА НА ДУМИТЕ: На чашка вода са нанесени иероглифи означаващи думи и имена на известни хора. Образуват се красиви и безформени кристали......

Многобройните му опити му помагат да открие думата, която най-добре пречиства водата. Оказва се, че всъщност думата не е една, а съчетание от две: „Любов и благодарност“.

На молекулярно равнище ВОДАТА СЪЗДАВА СТРУКТУРНАТА СПИРАЛА НА ДНК. Без вода, нямаше да има спирала и структурата нямаше да работи.

Всяко семе, всеки ембрион започва своя живот във водата. Зоабикалящата ни вода подобно на универсален компютър, разкрива всяка биологична програма. И само водата може да я промени.

Съвременната наука твърди, че водната структура на организма на всеки човек е ИДЕНТИЧНА СЪС СТРУКТУРАТА НА ВОДАТА В РОДНОТО МУ МЯСТО. Затова вътрешната ни връзка с родното място се пази цял живот. Така понятието „Родно място“ има не само поетичен смисъл, но и придобива конкретно физическо съдържание.

Никъде по света няма еднаква вода. Проправяйки си път през почвата, тя попива нейните вибрации и информация за нейните биологични и енергийни особености.

Човек не чувства разлика между чиста природна и изкуствено пречистена вода, но редица опити показват, че всяко животно ЩЕ ПОЗНАЕ И ИЗБЕРЕ ИЗВОРНАТА ВОДА, защото е наситена с природна енергия.

Природната вода притежава още едно уникално свойство: ТЯ МОЖЕ ДА ГОРИ. При горенето и, гори самата вода, защото е структурирана по особен начин. На научен език „горене“ означава процес на окисляване, при който се отделят топлина и светлина. Водата гори при стайна температура. Отделената светлина се регистрира със свръх чувствителни прибори. Горенето на водата е продължителен процес, защото ако става мигновено цялата вода щеше да изгори. За всяко горене е нужно поне известно количества вода.

Във всички световни религии преди хранене се чете МОЛИТВА. Храната се освещава преди големи религиозни празници. Честотата на вибрациите при молитва на всяко вероизповедание, звучащи на всеки език е равна на 8 херца. Това съответства на честотата на земното електромагнитно поле. Затова молитвата формира във водата, която се намира във всяка храна, хармонична структура.

Един практически съвет: Сядайте на масата с добро настроение и никога не сядайте с агресивно настроени сътрапезници. Това ще има пряко разрушително въздействие върху здравето ви.

Много хора смятат, че мисли и намерения може да се запечатат във водата. Молитвата се запаметява във водата. Има сигурни данни, че молитвата помага за оздравяването на болните. Например – изчезва развиваща се гангрена. Болни животни и загиващи растения полети със светена вода се възстановяват.

Светената вода има силна устойчива структура. Тя може да предава своите свойства. Ако налеем само 10гр. такава вода в 60л. обикновена, целия обем придобива свойствата на светената вода.

Можете да накарате водата да запамети нещо с минимално енергийно ВЪЗДЕЙСТВИЕ ДОРИ ОТ РАЗТОЯНИЕ от 10хиляди км.

Означава ли това, че между хората, които по същество представляват „водни структури“ има дистанционна връзка?

Има достатъчно потвърждения, че течността в организма изпълнява и функции за предаване на информацията. Ежедневните ни дейности са важни. Действията на човека влияят не само върху него, а и на другите хора, на цялата Вселена. Затова може би и емоциите са заразни.

Ако питаме обикновен човек дали са виновни хората и тяхната дейност затова, че ураганите стават повече и по-разрушителни, всеки втори ще отговори „Да“. Всичко, което става сега в света – цунами, климатични аномалии, териризъм, страховете, които ни обхващат – всичко това е резултат от болнавостта на хората. Обратното също е вярно. Лошото здраве е резултат от замърсяването на водата.

Феноменън „структурна памет“, позволява на водата да запамети всичко наоколо, да бъде връзка между всички живи системи. Всеки от нас е звено от информационната верига. Всеки от нас е източник на информация. Всяко наше действие, мисъл, емоция, дума се запомня от водата.

Информационният боклук отравя водата, натрупвайки се в нейната памет. Ако този процес продължаваше непрекъснато, водата щеше да полудее, но тя има свойството да се пречиства. Това става в момент на фазов преход, когато водата се изпарява, а после кондензира и пада като дъжд, или замръзва, а след това се топи. Отърсвайки се от информационният боклук, водата си връща началната структура, тоест – програмата на живота.

Светът е създаден от Абсолюта, създал всичко съществуващо и неговите материални прояви. Във всеки от нас има частица от Първичния океан. Всяка наша дума е като водна капка – носител на мисли и информация. Разумно е да внимаваме какво мислим, говорим и чувстваме, защото всичко това ни влияе и се обръща към нас и света, в който живеем. Най-добре за всички е да се отплащаме на Абсолюта с любов и благодарност и да пазим водата и нашите мисли чисти.

Източник: kolibka.com - филма "Великата тайна на водата"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Нашата ДНК е природно програмирана да „откликва” на думите.

Как да си направим жива вода